Jak rychle řešit exekuci

Na koho se obrátit při exekuci?

I když to nemusí být příjemné a mnoho lidí se snaží tomuto vyhnout, je opravdu dobré kontaktovat věřitele nebo exekutora. Zde můžete zjistit aktuální informace o dluhu a možnosti jeho splácení. Při aktivnějším přístupu dlužníka jsou věřitel i exekutor vstřícnější s nabídkou splátkových kalendářů a dalších výhod. Pokud si nevíte rady s tím, jak splácet a jak v takové situaci jednat, obraťte se na odborníka. V rámci exekucí týkajících se nemovitostí jsme tu například my, ALVA REAL.

black-notebook-with-pencil-1057127-1279x950.png

Co znamenají určité dokumenty?

Usnesení o nařízení exekuce – je rozhodnutí vydané soudem, které vyzívá dlužníka k dobrovolnému zaplacení dluhu a zároveň  ukládá dlužníkovi nemanipulovat se svým majetkem.
Exekuční příkaz – je příkazem k provedení samotné exekuce, ve kterém je určeno, který majetek dlužníka tímto bude postižen.
Výpis z katastru nemovitostí – v případě exekučního postižení nemovitosti je tato skutečnost uvedena ve výpisu z katastru nemovitostí. Také se zde uvádí případné zástavní právo.
Náklady s tím spojené

Platí tady jasné pravidlo – čím dřív začnete svoje problémy řešit, tím méně budete platit. Každý úkon, který věřitel a posléze exekutor provede, je započítán do celkové dlužné částky. Započítávají se upomínky zaslané věřitelem, soudní výlohy, náklady exekutora a samozřejmě úroky z prodlení. Proto si co nejdříve zjistěte, komu dlužíte a jakou částku dlužíte. Poté se snažte domluvit si co nejpříjemnější možný splátkový kalendář.

 

Advertisement